Donkey Car 無人車入門課程

 • 對象: 中學
 • 程度: 初級
 • 時數: 12小時
Write your awesome label here.

從零開始 
訓練具個人駕駛風格的無人車

課程由專業導師編寫,學習內容針對中學生的學習需求。課程透過 Donkey Car 無人車認識人工智能(AI)。課程涵蓋基本圖像處理技術,不同的機器學習原理,例如神經網絡(Neural Network)的基礎。 學生可以運用課程所學到的知識和原理來訓練具個人駕駛風格的無人車。
Write your awesome label here.

無人車模擬器 助你開啟 AI 大門

 • 透過模擬器初嘗訓練無人車的過程
 • 循序漸進,由虛擬到實體無人車
 • 體驗式學習,從嘗試中學習

配合APP, 讓學生輕鬆訓練 AI

Write your awesome label here.

誰適合這個課程 ?

 • 適合中一至中五學生
 • 從零開始,無需任何經驗
 • 8 小時到校課程

課程內容

 • 了解 AI 趨勢與實踐
 • 認識 Docker
 • 認識機器學習的類別
 • 了解 Python 的應用方法
 • 讓學生體驗與 AI 互動
 • 訓練具個人駕駛風格的無人車
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

所需設備

 • Donkey Car
 • Donkey Car 賽道
 • 學生需自備電腦及智能電話

查詢到校課程

Jonathan Tse

10Botics 課程導師
 • 10Botics 創辦人
 • 開源項目 Donkey Car 官方維護人員
 • 致力創作適合香港學生嘅原創課程
 • 夢想喺無論有無錢嘅學生都有平等學習機會

課程大綱

關於我們

10Botics

我們專注於 STEM 課程的研發及教學,使孩子們可以更容易地學習人工智能(AI)。我們的學習工具及課程是由專業 STEM 團隊共同開發,旨在使孩子、老師和父母可以通過現實生活中的例子學習到課程複雜、深奧的概念。最重要的目標是令學習變得輕鬆及有趣。 
無論將來從事何種職業或使用任何工具學習,我們都可以通過課程所學到的知識為未來帶來光明,並令我們的下一代為未來發展做好準備。
Write your awesome label here.
Created with