Donkey Car X「學與教博覽2021」

好多老師都聽過或者知道咩喺Donkey Car,但你有無實際接觸過呢?

我哋 10Botics 於今年12月8、9日喺「學與教博覽2021」舉辦一連兩日的活動,同各位校長及老師們展示 Donkey Car 無人車﹑以及分享 AI 如何在學校裏實行及推廣。更加要多謝聖公會李福慶中學陳俊銘老師邀請我地一齊分享「在中學透過智能車有效實踐人工智能教育的範例」,等我地向同工分享用無人車學 AI 既樂趣。我地希望日後學生可以繼續在玩樂中學習,發掘到自己既潛能﹑盡顯所長!

×